Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní práce z oblasti gramatiky, sémantiky, pragmatiky, sociolingvistiky, stylistiky, analýzy diskurzu, konverzační analýzy, textové lingvistiky, psycholingvistiky, sémiotiky, teorie překladu, teorie literatury aj., a to se zaměřením na jazyky užívané v evropském prostoru.

Slovo a slovesnost publikuje vědecké studie, rozhledové články, diskusní příspěvky, recenze, zprávy o konferencích a zprávy o dění v jazykovědné obci. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština a ruština.

 

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.