Knihy a dějiny

Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává s roční periodicitou Knihovna AV ČR. Je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin české knižní kultury do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy o domácí a zahraniční knihovědné literatuře a informuje o konferencích a výstavách k dané tematice. Publikačním jazykem časopisu je čeština, od roku 2020 je jedna studie překládána do angličtiny. Studie jsou opatřeny anglickým překladem abstraktu, klíčových slov a resumé a soupisem citované literatury.

 

 

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.