Cornova

Časopis Cornova je recenzovaný odborný časopis vydávaný Českou společností pro výzkum osmnáctého století a Ústavem pro českou literaturu. Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi ve středoevropském kontextu.

Časopis vychází v režimu Open Access a od roku 2021 je jeho obsah publikován pod licencí CC BY-NC-ND 4.0.

ISSN 1804-6983 (Print)
ISSN 2787-9151 (On-line)

Evidenční číslo MK ČR E 19213

 

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.