Česká literatura, časopis pro literární vědu

je recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 1953 Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literární teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny, a sledovat aktuální literárněvědný kontext.

Časopis vychází v režimu Open Access a od roku 2021 je jeho obsah publikován pod licencí CC BY-NC-ND 4.0.

ISSN 0009-0468 (Print)

ISSN 2571-094X (On-line)

Evidenční číslo MK ČR E 4249

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.